HAKKIDIR HAKKA TAPAN MILLETIMIN ISTIKLAL

elmalili tefsiri
ana sayfa
ARAPCA
Benim Siirlerim
güzel söz
INGILIZCE
kuran ogreniyorum
kuran-i kerim
40 hadis
elmalili tefsiri
islamacevap sitesini kuranlara benim sitilimle reddiye ve cevap
islamda hicret
3 aylar
incil
dinler arasi diyalog nedir?
who is paraclet?
osmanli tarihi
sozluk
program indir
kissadan hisse
esma ul husna
alimler
islami siteler
tefsir
arapca genel
misiri taniyalim
kiyamet alametleri
firavunlarin sonu
Danamarka ne istiyosun muslumanlardan
siyonizm donemi
indir
ezgiler
kitaplar
istiklal marsi
fetvalar
zuhru ahir nedir?
satista vade varmidir?
miras
israiliyyat nedir?
bush`a ithaftir
ilahiler
faydali linkler
firkalar
mehdi kimdir?
ehli sunne vel cemaat
nesefi akidesi
Selam
begenilen yazilar
siyer-i enbiya
usul nedir?
islam tarihi
gizli dunya siyonizmi
tevhid delilleri
teklif ve mukellef
tasavvuf
Namaz hocasi
Veda hutbesi
fikhul ekber
Uydurma hadis nedir?
kelam
iman nedir? islam nedir?
yeni fikirler
MISIRDA OSMANLI ESIR KAMPI VE ERMENILER
sozde ermeni soykirimi nedir?

KURAN'I KERİM TEFSİRİ
(ELMALILI MUHAMMED HAMDİ YAZIR)

1-Fatiha 30-Rum 59-Hasr 87-A'la
2-Bakara 31-Lokman 60-Mümtehine 88-Gasiye
3-Al-i imran 32-Secde 61-Saf 89-Fecr
4-Nisa 33-Ahzab 62-Cum'a 90-Beled
5-Maide 34-Sebe 63-Münafikun 91-Sems
6-En'am 35-Fatir 64-Tegabün 92-Leyl
7-A'raf 36-Yasin 65-Talak 93-Duha
8-Enfal 37-Saffat 66-Tahrim 94-insirah
9-Tevbe 38-Sad 67-Mülk 95-Tin
10-Yunus 39-Zümer 68-Kalem 96-Alak
11-Hud 40-Mümin 69-Hakka 97-Kadir
12-Yusuf 41-Fussilet 70-Mearic 98-Beyyine
13-Ra'd 42-Sura 71-Nuh 99-Zelzele-Zilzal
14-ibrahim 43-Zuhruf 72-Cin 100-Adiyat
15-Hicr 44-Duhan 73-Müzzemmil 101-Kaari'a
16-Nahl 45-Casiye 74-Müddessir 102-Tekasür
17-Isra 46-Ahkaf 75-Kiyamet 103-Asr
18-Kehf 47-Muhammed 76-insan-Dehr 104-Hümeze
19-Meryem 48-Fetih 77-Mürselat 105-Fil
20-Taha 49-Hucurat 78-Nebe 106-Kureys
21-Enbiya 50-Kaf 79-Naziat 107-Ma'un
22-Hac 51-Zariyat 80-Abese 108-Kevser
23-Mü'minun 52-Tur 81-Tekvir 109-Kafirun
24-Nur 53-Necm 82-Infitar 110-Nasr
25-Furkan 54-Kamer 83-Mutaffifin 111-Tebbet
26-Suara 55-Rahman 84-insikak 112-Ihlas
27-Neml 56-Vakia 85-Büruc 113-Felak
28-Kasas 57-Hadid 86-Tarik 114-Nas
29-Ankebut 58-Mücadele