HAKKIDIR HAKKA TAPAN MILLETIMIN ISTIKLAL

Namaz hocasi
ana sayfa
ARAPCA
Benim Siirlerim
güzel söz
INGILIZCE
kuran ogreniyorum
kuran-i kerim
40 hadis
elmalili tefsiri
islamacevap sitesini kuranlara benim sitilimle reddiye ve cevap
islamda hicret
3 aylar
incil
dinler arasi diyalog nedir?
who is paraclet?
osmanli tarihi
sozluk
program indir
kissadan hisse
esma ul husna
alimler
islami siteler
tefsir
arapca genel
misiri taniyalim
kiyamet alametleri
firavunlarin sonu
Danamarka ne istiyosun muslumanlardan
siyonizm donemi
indir
ezgiler
kitaplar
istiklal marsi
fetvalar
zuhru ahir nedir?
satista vade varmidir?
miras
israiliyyat nedir?
bush`a ithaftir
ilahiler
faydali linkler
firkalar
mehdi kimdir?
ehli sunne vel cemaat
nesefi akidesi
Selam
begenilen yazilar
siyer-i enbiya
usul nedir?
islam tarihi
gizli dunya siyonizmi
tevhid delilleri
teklif ve mukellef
tasavvuf
Namaz hocasi
Veda hutbesi
fikhul ekber
Uydurma hadis nedir?
kelam
iman nedir? islam nedir?
yeni fikirler
MISIRDA OSMANLI ESIR KAMPI VE ERMENILER
sozde ermeni soykirimi nedir?

Namazın Önemi
  İslâmın beş şartından ikincisi namaz kılmaktır. Namaz, tekbir ile başlayıp selâm ile son bulan, belli fiil ve sözleri içine alan bir ibadettir. Allah'a karşı tesbîh, ta'zîm ve şükrün ifadesidir.
  İnsanların ilk görevi, Allah'ın varlığına ve birliğine, Hazreti Muhammed (s.a.s.)'in peygamberliğine inanmaktır. İmandan sonra farzların en önemlisi namazdır. Beş vakit namaz, hicretten bir buçuk yıl önce Mîrac gecesinde farz kılınmıştır.
  Namaz, rûhu temizleyen, kalbi aydınlatan, insanı Allah'ın huzuruna yükselten bir ibadettir.
  Doğrusu, geçici hayatın son bulmayacak birçok kazançları ancak namaz sayesinde elde edilir. Namaza ayrılan saatler, sonsuzluk aleminin tükenmez mutluluk günlerini hazırlamış olur
  Sevgili Peygamberimiz: "Namaz dinin direğidir." (Keşfu'l-Hafa, c.2, s.31) buyurarak, namazın dinimizde çok önemli bir ibadet olduğunu belirtmiştir. Namaz, bize beden ve ruh temizliği kazandıran bir nurdur. Bu sayede müslüman günah kirlerinden arınır ve cennete girmeye lâyık temiz bir kul olur.
  Peygamberimiz (s.a.s.) efendimiz bu konuda şöyle buyurdu:
  "Sizden herhangi birinizin kapısı önünde bir nehir bulunsa, ve o kimse nehirde günde beş defa yıkansa kendisinde kirden birşey kalır mı?"
  Dinleyenler:
  "Hiç kir kalmaz Ya Rasûlellah!" diye cevap verdiler.
  Peygamberimiz:
  "İşte beş vakit namaz da buna benzer, Allah namazla günahları siler." (Buhari, c.2, s.475) buyurdu.
  Namaz, kalplere Allah korkusunu yerleştirerek insanı günah işlemekten korur. Bu gerçek Kur'an-ı Kerim'de şöyle bildirilmektedir:
  "Sana vahyolunan kitabı oku, namazı dosdoğru kıl. Gerçekten namaz, hayasızlıktan ve fenalıktan alıkoyar." (Ankebût sûresi, 45)
  Müslüman kişi namaz kılmakla mükellef olduğu gibi, çocuklarına da namazı öğretmek zorundadır. Sevgili Peygamberimiz şöyle buyuruyor: "Çocuklarınıza yedi yaşına gelince namaz kılmasını emredin." (Keşfu'l-Hafa, c.2, s.203)
  Anne ve baba yedi yaşına giren çocuklarına namaz kılmayı öğretirse çocuklar erginlik çağına gelince namaza iyice alışmış olurlar.
  Namaz Kimlere Farzdır
  Bir insana namazın farz olması için üç şartın bulunması gerekir:
  1) Müslüman olmak.
  2) Erginlik çağına gelmiş olmak.
  3) Akıllı olmak.

Namazın Kılınışı

BİRİNCİ REK'AT

1) Ayakların arası dört parmak açıklıkta ve parmak uçları kıbleye doğru gelecek şekilde ayakta kıbleye dönülür.
2) Niyet edilir. ("Niyet ettim Allah rızası için bugünkü sabah namazının sünnetini kılmaya" şeklinde niyet edilir.)

3) "Allahü Ekber" diyerek iftitah tekbiri alınır.

  Erkekler tekbir alırken; ellerin içi kıbleye karşı ve parmaklar normal açıklıkta bulunur. Başparmaklar, kulak yumuşağı hizasına gelecek şekilde eller yukarıya kaldırılır.

  Kadınlar tekbir alırken; ellerin içi kıbleye karşı, parmaklar normal açıklıkta ve parmak uçları omuz hizasına gelecek şekilde ellerini yukarıya kaldırırlar.

4) Tekbirden sonra eller bağlanır. Ayakta iken secde edilecek yere bakılır.
5) Ayakta sırasıyla;
a) Sübhaneke b) Eûzü-besmele c) Fatiha sûresi
d) Kur'an'dan bir sûre
daha okunur.

  Erkekler, sağ elin avucu, sol elin üzerinde ve sağ elin baş ve küçük parmakları sol elin bileğine kavramış olarak ellerini göbek altına bağlarlar.

  Kadınlar, sağ el sol elin üzerinde olacak şekilde ellerini göğüs üstüne koyarlar. Erkeklerde olduğu gibi sağ elin parmakları ile sol elin bileğini kavramazlar.

6) "Allâhü Ekber" diyerek rukûa varılır ve burada üç defa "Sübhâne rabbiye'l-azîm" denir. Rükû'da iken ayakların üzerine bakılır.

  Erkekler, rükûda parmakları açık olarak elleri ile dizlerini tutup sırtını dümdüz yaparlar. Dizlerini ve dirseklerini dik tutarlar.

  Kadınlar, rükûda sırtlarını biraz meyilli tutarak erkeklerden daha az eğilirler. Ellerini (parmaklarını açmayarak) dizleri üzerine koyarlar ve dizlerini biraz bükük bulundururlar.

7) "Semiallâhü limen hamideh" diyerek rükûdan kalkılır ve ayakta "Rabbenâ lekel-hamd" denilir.

8) "Allâhü Ekber" diyerek secdeye varılır. Secdeye inerken önce dizler, sonra eller, daha sonra da alın ve burun yere konur. Secdede baş iki elin arasında ve hizasında bulunur. Secdede iken ayaklar kaldırılmaz. Secdede burun kenarlarına bakılır. Burada üç kere "Sübhâne Rabbiye'l-âlâ" denilir.

  Erkekler, secdede dirseklerini yanlarından uzak, kollarını yerden kalkık bulundururlar. Ayaklar parmaklar üzerine dik tutulur ve parmak uçları kıbleye gelecek şekilde yere konur.

  Kadınlar, secdede kollarını yanlarına bitişik halde bulundururlar. Ayaklar parmaklar üzerine dik tutulur ve parmak uçları kıbleye gelecek şekilde yere konur.

9) "Allâhü Ekber" diyerek başını secdeden kaldırıp diz üstü oturulur. Otururken, parmaklar dizlerin hizasına gelecek şekilde eller uylukların üzerine konur ve kucağa bakılır. Burada "Sübhânellâh" diyecek kadar kısa bir an oturulur.

  Erkekler, sol ayağını yere yayarak onun üzerine oturur, sağ ayak parmakları kıbleye yönelmiş durumda dik tutulur.

  Kadınlar, ayaklarını yatık olarak sağ tarafına çıkarır ve öylece otururlar.

10) "Allâhü Ekber" diyerek ikinci defa secdeye varılır ve üç kere "Sübhâne Rabbiye'l-âlâ" denilir.
Daha sonra ayağa ikinci rek'at için kalkılır.
İKİNCİ REK'AT
1) Ayakta sırasıyla;
a) Besmele b) Fatiha sûresi d) Kur'an'dan bir sûre.
2) Birinci rek'atta olduğu gibi "Allâhü Ekber" diyerek rükûa varılır ve üç kere "Sübhâne Rabbiye'l-azîm" denilir.

3) "Semiallâhü limen hamideh" diyerek ayağa kalkılır ve ayakta "Rabbenâ leke'l-hamd" denilir.

4) "Allâhü Ekber" diyerek secdeye varılır. Burada üç kere "Sübhâne rabbiye'l-âlâ" denilir.
5) "Allâhü Ekber" diyerek secdeden kalkıp dizler üzerine oturulur. Burada "Sübhânellah" diyecek kadar kısa bir an oturulur.

6) Sonra "Allâhü Ekber" diyerek ikinci defa secdeye varılır ve üç kere "Sübhâne Rabbiye'l-âlâ" denilir.

7) "Allâhü Ekber" diyerek secdeden kalkıp oturulur.
Otururken, el parmakları dizlerin hizasına gelecek şekilde uylukların üzerine konur ve kucağa bakılır.
8) Oturuşta sırasıyla; Ettehiyyatü, Allâhümme salli, Allâhümme bârik, Rabbenâ âtina... duâları okunur.

9) Önce başını sağa çevirerek "Esselâmü aleyküm ve rahmetûllah" denir. Selâm verirken omuzlara bakılır.
10) Sonra başını sola çevirerek "Esselâmü aleyküm ve rahmetûllah" denir.


Öğle Namazının Farzı

ERKEK AÇIKLAMA KADIN

İkamet
(Sadece erkekler için)
Bismillâhirrahmânirrahim

Niyet ettim, Allah rızası için bugünkü öğle namazının farzını kılmaya

Allâhu Ekber
"İftitah Tekbiri"

Sübhaneke Duası
Eûzü-Besmele
Fatiha Sûresi
Bir Sûre
(Örn: Tebbet)
Allâhu Ekber
"Rukû"
3 kere
"Sübhane Rabbiye'l-azîm"
Semiallahu limen hamideh
"Rukûdan doğruluş"
"Rabbena Leke'l-hamd"
Allâhu Ekber
"Secde"
3 kere
"Sübhane Rabbiye'l-âlâ"
Allâhu Ekber
"İki secde arası oturuş"
Allâhu Ekber
"İkinci Secde"
3 kere
"Sübhane Rabbiye'l-âlâ"

 

2. Rekat

ERKEK AÇIKLAMA KADIN
Allâhu Ekber
(İkinci rek'ata kalkış)
Besmele
Fatiha Sûresi
Bir Sûre

(Örn: İhlas)
Allâhu Ekber
"Rukû"
3 kere
"Sübhane Rabbiye'l-azîm"
Semiallahu limen hamideh
"Rukûdan doğruluş"
"Rabbena Leke'l-hamd"
Allâhu Ekber
"Secde"
3 kere
"Sübhane Rabbiye'l-âlâ"
Allâhu Ekber
"İki secde arası oturuş"
Allâhu Ekber
"İkinci Secde"
3 kere
"Sübhane Rabbiye'l-âlâ"
Allâhu Ekber
"İlk Oturuş"
Ettehiyyatü Duası
3. Rekat

ERKEK AÇIKLAMA KADIN
Allâhu Ekber
(Üçüncü rek'ata kalkış)
Besmele
Fatiha Sûresi
Allâhu Ekber
"Rukû"
3 kere
"Sübhane Rabbiye'l-azîm"
Semiallahu limen hamideh
"Rukûdan doğruluş"
"Rabbena Leke'l-hamd"
Allâhu Ekber
"Secde"
3 kere
"Sübhane Rabbiye'l-âlâ"
Allâhu Ekber
"İki secde arası oturuş"
Allâhu Ekber
"İkinci Secde"
3 kere
"Sübhane Rabbiye'l-âlâ"
4. Rekat

ERKEK AÇIKLAMA KADIN
Allâhu Ekber
(Dördüncü rek'ata kalkış)
Besmele
Fatiha Sûresi
Allâhu Ekber
"Rukû"
3 kere
"Sübhane Rabbiye'l-azîm"
Semiallahu limen hamideh
"Rukûdan doğruluş"
"Rabbena Leke'l-hamd"
Allâhu Ekber
"Secde"
3 kere
"Sübhane Rabbiye'l-âlâ"
Allâhu Ekber
"İki secde arası oturuş"
Allâhu Ekber
"İkinci Secde"
3 kere
"Sübhane Rabbiye'l-âlâ"
Allâhu Ekber
"Kadei-Ahire"
(Son oturuş)
Ettehiyyatü Allâhümme Salli, Allâhümme Barik Rabbenâ âtina...
Duaları
Esselâmu aleyküm ve rahmetullah.
"Sağa selâm"
Esselâmu aleyküm ve rahmetullah.
"Sola selâm"